Giới thiệu

Chúng tôi luôn không ngừng phấn đấu và nỗ lực mang đến cho khách hàng những giá trị…

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017

Ngày đăng: 26-09-2016

   TỈNH ỦY BÀ RỊA- VŨNG TÀU                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHONG                                            Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                                                                                                    -------------------

                                               

                                                                                    Vũng Tàu, ngày 06  tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

 

I. TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

1. Mô tả công việc:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tham gia lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hàng năm. Đề xuất các phương án về chủ trương và chi phí đầu tư. Phân tích đánh giá đề xuất chọn lựa cơ hội đầu tư ; thực hiện các thủ tục pháp lý trong giai đoạn đầu tư ; theo dõi, đánh giá , thẩm định các chỉ tiêu tài chính về dự án đầu tư, khai thác kinh doanh cơ sở vật chất của Công ty;

- Kêu gọi hợp tác đâu tư nhằm mang lại hiệu quả;

- Quản lý vốn đầu tư tại các dự án của Công ty và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các công ty cổ phần, liên doanh, liên kết…;

- Chỉ đạo tổ chức và kiểm soát hoạt động Đầu tư, thiết kế quy hoạch của Công ty. Chỉ đạo Giám sát thiết kế các công trình xây dựng theo yêu cầu. Chỉ đạo Giám sát thi công theo đúng hợp đồng, bản  thiết kế cho đến khi hoàn thiện;

- Nghiên cứu các chính sách, quy định của pháp luật trong lĩnh vực đâu tư, xây dựng, bất động sản. Đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc về các thay đổi nhằm đảm bảo các hoạt động thuộc lĩnh vực đầu tư luôn tuân thủ pháp luật và tối ưu hiệu quả.

2. Điều kiện dự tuyển:

- Nam, Tuổi đời từ 30 đến 45;

- Trình độ tối thiểu:  Đại học kinh tế,  đại học ngoại thương hoặc kinh tế xây dựng;

- Có kinh nghiệm trong công tác lập dự án đầu tư xây dựng và thực hiện dự án. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý phân tích tài chính về đầu tư xây dựng;

- Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh nghe, nói, đọc , viết thông thạo.

3. Quyền lợi

- Làm việc tại TP.Vũng Tàu, Ký hợp đồng lao động  đúng quy định của pháp luật.

- Thu nhập: Thoả thuận dựa trên năng lực.

 

II. PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

1. Mô tả công việc:

- Lập và phân tích hiệu quả dự án Đầu tư;

- Quản lý, giám sát, quy hoạch, khảo sát, đo đạc, báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư của dự án;

- Thừa ủy quyền Chỉ đạo tổ chức và kiểm soát hoạt động Đầu tư, thiết kế quy hoạch của Công ty, chỉ đạo Giám sát thiết kế các công trình xây dựng, Chỉ đạo Giám sát thi công theo đúng hợp đồng, bản  thiết kế cho đến khi hoàn thiện;

- Tổ chức lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu;

- Xây dựng các quy trình và hồ sơ liên quan chất lượng nghiệm thu, tạm ứng, thanh toán, quyết toán, hoàn công;

- Lập thủ tục và hoàn tất hồ sơ về đầu tư xây dựng.

2. Điều kiện dự tuyển :

- Nam, Tuổi từ 30 đến 45;

- Trình độ tối thiểu:  Đại học kinh tế,  đại học ngoại thương hoặc kinh tế xây dựng;

- Có kinh nghiệm trong công tác lập dự án đầu tư xây dựng và thực hiện dự án;

- Có ít nhất 02 năm làm công tác quản lý về đầu tư xây dựng, quản lý dự án;

- Tiếng Anh : Nghe nói đọc viết thông thạo.

3. Quyền lợi

- Làm việc tại TP.Vũng Tàu và theo dõi các công trình xây dựng của Công ty.

- Thu nhập: Thoả thuận dựa trên năng lực.

 

 

III. CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

1. Mô tả công việc:

- Phân tích và thẩm định tính khả thi của các dự án theo định hướng và chiến lược của công ty;

- Lập báo cáo khả thi, tờ trình xin chấp thuận đầu tư dự án;

- Tham gia Phân tích và lựa chọn đối tác đầu tư

- Tổng hợp và phân tích các thông tin về thị trường bất động sản để đề xuất phương án, giải pháp phát triển dự án;

- Thừa ủy quyền quản lý công trình xây dựng.

2. Điều kiện dự tuyển:

- Trình độ tối thiểu : Đại học kinh tế,  đại học ngoại thương hoặc kinh tế xây dựng;

- Có kinh nghiệm trong công tác lập dự án đầu tư xây dựng và thực hiện dự án;

- Có ít nhất 02 năm làm công tác quản lý về đầu tư xây dựng, quản lý dự án;

- Tiếng Anh : Nghe nói đọc viết thông thạo

3. Quyền lợi

- Làm việc tại TP.Vũng Tàu và theo dõi các công trình xây dựng của Công ty.

- Thu nhập: Thoả thuận dựa trên năng lực .

 

 

VI. CÁCH THỨC NHẬN HỒ SƠ : Nhận hồ sơ dự tuyển qua địa chỉ Email :

lethiminhvt@gmail.com hoặc hoangnguyen@huongphong.com

Nhận hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ Công ty : Số 01 Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu.