THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH ( Mời nhà Cung cấp, thi công lắp vách thạch cao khu phụ trợ Lầu 2- Khu Du Lịch Hương Phong-Hồ Cốc)

Ngày đăng: 09-01-2020