Giới thiệu

Chúng tôi luôn không ngừng phấn đấu và nỗ lực mang đến cho khách hàng những giá trị…

Giới thiệu công ty

Ngày đăng: 11-07-2013

Công ty TNHH Du lịch – Sản xuất – Thương mại Hương Phong (Công ty TNHH Hương Phong) được thành lập ngày 1-6-2003; là công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch và khai thác dầu khí của khu vực phía Nam, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế.

 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã luôn tìm tòi các phương án và mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tại địa phương, đồng thời bắt kịp yêu cầu đổi mới của thị trường. Trải qua một chặng đường phát triển, với tầm nhìn trở thành một doanh nghiệp mạnh của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát triển đa dạng các lĩnh vực và hoạt động kinh doanh đa ngành. Công ty được đánh giá cao về uy tín, chất lượng trên các lĩnh vực kinh doanh và sản xuất công nghiệp, du lịch , thương mại, dịch vụ dầu khí, xăng dầu, kinh doanh bất động sản và các hoạt động liên kết đầu tư.