Giới thiệu

Chúng tôi luôn không ngừng phấn đấu và nỗ lực mang đến cho khách hàng những giá trị…

Bản sắc - Tầm nhìn

Ngày đăng: 01-08-2013

Tầm nhìn

Trở thành một doanh nghiệp mạnh của Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Phát triển kinh doanh đa ngành mang lại các giá trị kinh tế và xã hội.

 

Quan điểm phát triển

Phát triển Bền vững- Nhân văn.

 

Nguyên tắc phát triển

Xây dựng Công ty phát triển bền vững trên cơ sở khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài sản của Tỉnh ủy giao. Từ đó tổ chức sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, tham gia góp vốn cổ phần nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

 

Bản sắc văn hóa Hương Phong

Phát huy thế mạnh sẵn có và truyền thống, cùng xây dựng bản sắc văn hóa Công ty Hương Phong phát triển mang tính chuyên nghiệp cao, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo và cống hiến hết mình vì sự phát triển của Công ty.